Lời giới thiệu buổi Lễ Tưởng niệm Thầy Thiện Châu 03/10/2018 Hồ Thị Thanh Mai
Tiểu Sử Hòa thượng Thích Thiện Châu 03/10/2018 Lại Như Bằng
Công trình giảng dạy Phật pháp của Thầy Thiện Châu 03/10/2018 Trịnh Đình Hỷ
Nhớ Thầy Thiện Châu 03/10/2018 Nguyễn Tường Bách
Thầy Thiện Châu và Phật tử ở Đức 03/10/2018 Phạm Như Phúc
Thế nào là con đường Phật giáo 05/08/2018 Hoang Phong
Con người và Phật Pháp (sách PDF) 11/07/2018 Lê Khắc Thanh Hoài
Kinh Sa môn chơn chánh 23/06/2018 HT Thích Thiện Châu
Tịnh độ nhân gian 01/06/2018 HT Thích Thiện Châu
ĐƯỜNG LỐI CỦA THIỀN VIỆN TRÚC LÂM 04/03/2018 BQT Hội PTVNTP
Thoát Khổ, Thoát Luân Hồi 03/03/2018 Lê Khắc Thanh Hoài
Từ những vần thơ đến câu kệ 28/10/2017 Lê Khắc Thanh Hoài
Nhớ Thầy Là Nhớ Pháp 03/09/2017 Nhật Duyệt
Bài văn tế của Hội Phật Tử Việt Nam tại Pháp đọc trong ngày tang lễ Cố Hòa Thượng Thích Phước Đường, Trụ Trì Trúc Lâm Thiền Viện, ngày 19/7/2017 27/07/2017 Hồ Thị Thanh Mai
Con Người là … Con chi ? 31/03/2017 Lê Khắc Thanh Hoài
Ngược Dòng Sinh Tử 31/03/2017 Lê Khắc Thanh Hoài
Thư cảm ơn cứu lũ lụt miền Trung 26/11/2016 21/12/2016 Hòa Thượng Trụ Trì
TRONG VÒNG TAY CỦA NGÃ 20/12/2016 Lê Khắc Thanh Hoài
Thoát Vòng Tay Ngã 20/12/2016 Lê Khắc Thanh Hoài
Liều thuốc Đạo Pháp cho người hành thiền đau ốm 13/10/2016 Hoang Phong chuyển ngữ