THƠ HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN CHÂU

 

 

 

TRẠI VẠN HẠNH (1966)

 

Lễ tuyên hứa

 

Sáng nay,

Dưới ánh trời mai,

Trên cánh đồng mới cắt,

Bạn cùng tôi thắt chặt,

Mối tình xưa Phật mình để lại

 

 

TRẠI QUẢNG ĐỨC (1969)

 

 

Thiểu thiền

 

Tĩnh tọa tại thọ hạ,

Diệp trung điểu hòa minh,

Âm thanh tuy loạn ý,

Tâm đắc đại an kinh.

 

 

Thiền ít

 

Dưới gốc cây tĩnh tọa,

Trên cành chim hót vang,

Âm thanh tuy loạn ý,

Tâm vẫn được bình an.

 

 

 

TRẠI ĐÔNG ALPIRSBACH (1970)

 

Tuyết rơi,

Trắng khung trời,

Suối lạnh

Kết thủy tinh

Cành khô

Hoa tuyết nở

Rừng xanh

Dấu chân kinh

Người lạ

Đọc mật thơ

Tìm quanh

Chẳng thấy gì

(Thân tặng đoàn 1,

 sáng 30.12.70 Trại Đông Alpirsbach)

 

 

 

 

 

 

TRẠI TINH TẤN (1971)

 

Mở lều

 

Khác nhau đàn chim nhỏ,

Tỉnh giấc người đang mơ

Róc rách lời suối ngọt

Lều mở, một trời thơ

 

 

Chánh pháp vang lừng, dưới núi không ngừng dòng nước biếc

Cảnh Phật hài hòa, trên đồi muôn thuở đá trúc xanh

(Mai Am 69)

 

 

Ta là hoa tuyết đang rơi

Cuộc đời là tuyết chơi vơi giữa trời

Đông 90